Lên đầu trang

Người thuộc trường hợp được Nhà nước bồi thường thì được bồi thường những thiệt hại nào

Tôi là người thuộc trường hợp được Nhà nước bồi thường thì được bồi thường những thiệt hại nào?

Gửi bởi:

Trả lời có tính chất tham khảo

Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 13 Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017 thì người yêu cầu bồi thường có nghĩa vụ chứng minh thiệt hại thực tế của mình và mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại thực tế và hành vi gây thiệt hại. Trong trường hợp chứng minh được, ông/bà có thể được bồi thường những thiệt hại được quy định từ Điều 22 đến Điều 32 Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017, bao gồm: Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm; Thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút; Thiệt hại về vật chất do người bị thiệt hại chế; Thiệt hại về vật chất do sức khỏe bị xâm phạm; Thiệt hại về tinh thần; Các chi phí khác như tiền thuê phòng nghỉ, chi phí đi lại, in ấn tài liệu,..Ngoài ra, người bị thiệt hại còn được khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp khác, trả lại tài sản và phục hồi danh dự (nếu thuộc trường hợp được phục hồi danh dự).

Trả lời bởi: ;#;#