Lên đầu trang

Yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để đăng ký kết hôn với người cùng giới tính

Tôi giới tính nữ, muốn kết hôn với người cùng giới tính ở cùng một xã. Nay tôi có nhu cầu xin Giấy xác nhận rằng tôi còn độc thân để kết hôn. Vậy yêu cầu của tôi có được giải quyết hay không?

Gửi bởi:

Trả lời có tính chất tham khảo

Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP quy định: “…Trường hợp người yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân nhằm mục đích kết hôn thì người yêu cầu phải đáp ứng đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình”.
Về điều kiện kết hôn, khoản 2 Điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 đã quy định: “Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính”.
Do đó, yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để đăng ký kết hôn với người cùng giới tính của chị không phù hợp với quy định của Luật hôn nhân và gia đình. Yêu cầu xin Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để kết hôn đồng giới của chị không có cơ sở để giải quyết theo quy định pháp luật.

Trả lời bởi: ;#;#