Lên đầu trang

Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi có được đăng ký kết hôn không?

Tôi có người em bị tâm thần nhẹ, nay em tôi chuẩn bị lấy chồng. Vậy em tôi có được đăng ký kết hôn theo quy định hay không?

Gửi bởi:

Trả lời có tính chất tham khảo

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 22 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì một người chỉ bị coi là mất năng lực hành vi dân sự khi bị Tòa án ra quyết định tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự trên cơ sở kết luận giám định pháp y tâm thần.
Theo quy định tại Điều 8 Luật hôn nhân và gia đình, thì một trong những điều kiện để hai bên nam nữ kết hôn là không bị mất năng lực hành vi dân sự (điểm c khoản 1 Điều 8).
Như vậy, trường hợp em của anh/chị có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi nhưng chưa đến mức mất năng lực hành vi dân sự, chưa có quyết định của Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự thì chưa bị coi là mất năng lực hành vi dân sự, người đó vẫn có quyền làm thủ tục đăng ký kết hôn nếu đủ các điều kiện khác theo quy định của Điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014.

Trả lời bởi: ;#;#