Lên đầu trang

Bổ sung phần quê quán vào giấy khai sinh

Tôi sinh vào thời kỳ kháng chiến chống Pháp, tôi được cấp giấy tờ khai sinh tại thời điểm đó nhưng trong đó không có mục quê quán. Nay tôi muốn bổ sung phần quê quán nơi tôi sinh ra và lớn lên là tỉnh Quảng Ngãi vào giấy khai sinh có được không?

Gửi bởi:

Trả lời có tính chất tham khảo

Khoản 13 Điều 4 Luật hộ tịch quy định: “Bổ sung hộ tịch là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền cập nhật thông tin hộ tịch còn thiếu cho cá nhân đã được đăng ký”.
Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 04/2020/TT-BTP quy định: “Giấy tờ hộ tịch quy định tại khoản 2 Điều 75 Luật hộ tịch có giá trị sử dụng mà không phải bổ sung thông tin hộ tịch còn thiếu so với biểu mẫu hộ tịch hiện hành”.
Như vậy, trong Giấy khai sinh của anh (chị) trước đây không có mục quê quán, nên thông tin này không được xác định là thông tin còn thiếu tại thời điểm đăng ký khai sinh. Do đó, hiện nay anh/chị có yêu cầu bổ sung phần quê quán thì không có cơ sở để thực hiện theo quy định.
 

Trả lời bởi: ;#;#