Lên đầu trang

Thực hiện thủ tục bổ sung thông tin quốc tịch

Tôi là công dân Việt Nam, có quốc tịch Việt Nam, đồng thời tôi cũng có quốc tịch Mỹ. Tôi có kết hôn với một người phụ nữ là công dân Việt Nam và có xuất trình các giấy tờ mà tôi có mang quốc tịch Việt Nam khi đăng ký kết hôn tại cơ quan nhà nước Việt Nam. Hiện nay, tôi muốn đến xin bổ sung thêm thông tin về quốc tịch Hoa Kỳ. Vậy xin hỏi yêu cầu của tôi có được thực hiện hay không?

Gửi bởi:

Trả lời có tính chất tham khảo

Theo quy định tại khoản 13 Điều 4 Luật hộ tịch, bổ sung hộ tịch là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền cập nhật thông tin hộ tịch còn thiếu cho cá nhân đã được đăng ký. Trường hợp các thông tin về quốc tịch, nơi cư trú của anh đã được xác định và ghi trong Giấy chứng nhận kết hôn theo hồ sơ đăng ký kết hôn thì không được thực hiện thủ tục bổ sung hộ tịch.
 

Trả lời bởi: ;#;#