Lên đầu trang

Thay đổi phần khai từ mẹ nuôi sang mẹ đẻ trong Giấy khai sinh

Tôi được nhận làm còn nuôi và sống với cha mẹ nuôi đến năm 18 tuổi. Nay quan hệ nuôi dưỡng giữa cha, mẹ nuôi và tôi chấm dứt và đã có Quyết định chấm dứt việc nuôi con nuôi đã có hiệu lực của Tòa án. Hiện tôi đã tìm thấy cha, mẹ đẻ của mình thì tôi có thể yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền thay đổi phần khai cha mẹ từ cha, mẹ nuôi sang cha, mẹ đẻ cho tôi hay không?

Gửi bởi:

Trả lời có tính chất tham khảo

Pháp luật hộ tịch hiện hành chỉ quy định việc “Thay đổi thông tin về cha, mẹ trong nội dung khai sinh đã đăng ký sau khi được nhận làm con nuôi theo quy định của Luật nuôi con nuôi” (khoản 2 Điều 26 Luật hộ tịch) mà không có quy định về việc thay đổi thông tin từ cha mẹ nuôi sang cha mẹ đẻ sau khi có Quyết định chấm dứt việc nuôi con nuôi. Như vậy, yêu cầu của anh (chị) thay đổi phần khai từ mẹ nuôi sang mẹ đẻ trong Giấy khai sinh là không có cơ sở để thực hiện.
Tuy nhiên, trong trường hợp này, để bảo đảm quyền lợi của anh (chị), cơ quan đăng ký hộ tịch có thể căn cứ vào Quyết định chấm dứt việc nuôi con nuôi đã có hiệu lực của Tòa án, ghi chú việc chấm dứt việc nuôi con nuôi; căn cứ vào Trích lục nhận cha, mẹ, ghi chú thông tin về cha, mẹ đẻ vào cột ghi chú trong Sổ đăng ký khai sinh và mặt sau của bản chính Giấy khai sinh của anh (chị), thông tin về cha, mẹ đẻ trong Giấy khai sinh (bản sao) sẽ ghi theo thông tin sau khi đã được ghi chú.
 

Trả lời bởi: ;#;#