Lên đầu trang

Hồ sơ xin trở lại quốc tịch Việt Nam

Để được trở lại quốc tịch Việt Nam thì hồ sơ xin trở lại quốc tịch Việt Nam phải bao gồm những giấy tờ gì?

Gửi bởi:

Trả lời có tính chất tham khảo

Theo quy định tại Điều 24 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008, Hồ sơ xin trở lại quốc tịch Việt Nam gồm có các giấy tờ sau đây:
- Đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam.
- Bản sao Giấy khai sinh, Hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế.
- Bản khai lý lịch.
- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với thời gian người xin trở lại quốc tịch  Việt Nam xin trở lại Việt Nam, Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp đối với thời gian người xin trở lại quốc tịch Việt Nam cư trú ở nước ngoài. Phiếu lý lịch tư pháp phải là phiếu được cấp không quá 90 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ.
- Giấy tờ chứng minh người xin trở lại quốc tịch Việt Nam đã từng có quốc tịch Việt Nam.
Người xin trở lại quốc tịch Việt Nam nếu cư trú ở trong nước thì nộp hồ sơ cho Sở Tư pháp nơi cư trú, nếu cư trú ở nước ngoài thì nộp hồ sơ cho cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại. Trong trường hợp hồ sơ không có đầy đủ các giấy tờ quy định tại Điều 24 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 hoặc không hợp lệ thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo ngay để người xin trở lại quốc tịch Việt Nam bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

Trả lời bởi: ;#;#