Lên đầu trang

Cơ quan nào có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam

Cơ quan nào có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam

Gửi bởi:

Trả lời có tính chất tham khảo

Người yêu cầu cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp hoặc Cơ quan đại diện, nơi người đó cư trú vào thời điểm nộp hồ sơ hoặc Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài thuộc Bộ Ngoại giao.

Trả lời bởi: ;#;#