Lên đầu trang

Thời hạn chứng thực

Thời hạn chứng thực được quy định như thế nào?

Gửi bởi:

Trả lời có tính chất tham khảo

Theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP thì thời hạn thực hiện yêu cầu chứng thực phải được bảo đảm ngay trong ngày cơ quan, tổ chức tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận sau 15 giờ; trừ trường hợp quy định tại các Điều 21, 33 và Điều 37 của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP

Trả lời bởi: ;#;#