Lên đầu trang

Phòng Tư pháp có thẩm quyền chứng thực những loại hợp đồng, giao dịch nào?

Phòng Tư pháp có thẩm quyền chứng thực những loại hợp đồng, giao dịch nào?

Gửi bởi:

Trả lời có tính chất tham khảo

Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP quy định, Phòng Tư pháp có thẩm quyền chứng thực các loại hợp đồng, giao dịch sau đây:
- Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản
- Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản.
 

Trả lời bởi: ;#;#