Lên đầu trang

Việc chứng thực hợp đồng, giao dịch có bắt buộc phải thực hiện tại trụ sở của cơ quan có thẩm quyền chứng thực không?

Việc chứng thực hợp đồng, giao dịch có bắt buộc phải thực hiện tại trụ sở của cơ quan có thẩm quyền chứng thực không? 

Gửi bởi:

Trả lời có tính chất tham khảo

Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP quy định:
“Việc chứng thực được thực hiện tại trụ sở cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực, trừ trường hợp chứng thực di chúc, chứng thực hợp đồng, giao dịch, chứng thực chữ ký mà người yêu cầu chứng thực thuộc diện già yếu, không thể đi lại được, đang bị tạm giữ, tạm giam, thi hành án phạt tù hoặc có lý do chính đáng khác”
Như vậy, không phải mọi trường hợp chứng thực hợp đồng, giao dịch phải thực hiện tại trụ sở cơ quan có thẩm quyền chứng thực mà những trường hợp: chứng thực di chúc, chứng thực hợp đồng, giao dịch mà người yêu cầu chứng thực thuộc diện già yếu, không thể đi lại được, đang bị tạm giữ, tạm giam, thi hành án phạt tù hoặc có lý do chính đáng khác thì có thể thực hiện ngoài trụ sở.
 

Trả lời bởi: ;#;#