Lên đầu trang

Hợp đồng, giao dịch bằng tiếng nước ngoài có được chứng thực không?

Hợp đồng, giao dịch bằng tiếng nước ngoài có được chứng thực không?

Gửi bởi:

Trả lời có tính chất tham khảo

Điều 11 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP quy định: “Tiếng nói và chữ viết dùng trong chứng thực hợp đồng, giao dịch là tiếng Việt. Trường hợp người yêu cầu chứng thực không thông thạo tiếng Việt thì phải có người phiên dịch.”
Như vậy, nếu hợp đồng, giao dịch lập bằng tiếng nước ngoài thì không thực hiện chứng thực.
 

Trả lời bởi: ;#;#