Lên đầu trang

Hồ sơ yêu cầu chứng thực hợp đồng, giao dịch gồm những loại giấy tờ nào?

Hồ sơ yêu cầu chứng thực hợp đồng, giao dịch gồm những loại giấy tờ nào? 

Gửi bởi:

Trả lời có tính chất tham khảo

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 36 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP thì Người yêu cầu chứng thực nộp 01 bộ hồ sơ yêu cầu chứng thực, gồm các giấy tờ sau đây:
a) Dự thảo hợp đồng, giao dịch;
b) Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng của người yêu cầu chứng thực;
c) Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó; trừ trường hợp người lập di chúc đang bị cái chết đe dọa đến tính mạng.
Bản sao giấy tờ quy định tại Điểm b và Điểm c của Khoản này được xuất trình kèm bản chính để đối chiếu.
 

Trả lời bởi: ;#;#