Lên đầu trang

Việc sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực được thực hiện thế nào?

Việc sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực được thực hiện khi nào và thực hiện như thế nào?

Gửi bởi:

Trả lời có tính chất tham khảo

Khoản 1 Điều 39 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP quy định việc sửa lỗi sai sót trong khi ghi chép, đánh máy, in hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực được thực hiện theo thỏa thuận bằng văn bản của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch, nếu không làm ảnh hưởng đến quyền, nghĩa vụ của các bên và được thực hiện tại cơ quan đã chứng thực hợp đồng, giao dịch.

Khoản 2 Điều 39 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP quy định người thực hiện chứng thực gạch chân lỗi sai sót cần sửa, đóng dấu của cơ quan thực hiện chứng thực và ghi vào bên lề của hợp đồng, giao dịch nội dung đã sửa, họ tên, chữ ký của người sửa, ngày tháng năm sửa.

Trả lời bởi: ;#;#