Lên đầu trang

Sửa lỗi sai sót đối với hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực khi một trong các bên tham gia hợp đồng, giao dịch đã chết, mất tích

Việc sửa lỗi sai sót đối với hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực khi một trong các bên tham gia hợp đồng, giao dịch đã chết, mất tích được thực hiện như thế nào?

Gửi bởi:

Trả lời có tính chất tham khảo

Theo quy định tại khoản 1 Điều 39 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP quy định việc sửa lỗi sai sót trong khi ghi chép, đánh máy, in hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực được thực hiện theo thỏa thuận bằng văn bản của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch, nếu không làm ảnh hưởng đến quyền, nghĩa vụ của các bên và được thực hiện tại cơ quan đã chứng thực hợp đồng, giao dịch. Như vậy, việc sửa chữa sai sót khi ghi chép, đánh máy, in hợp đồng, giao dịch bắt buộc phải có thỏa thuận bằng văn bản của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch, nghĩa là các bên phải còn sống vào thời điểm yêu cầu.

Do đó, trường hợp các bên đã chết hoặc người lập di chúc đã chết thì không thực hiện chứng thực đối với yêu cầu sửa lỗi trong hợp đồng, giao dịch, nhất là di chúc.

Trả lời bởi: ;#;#