Lên đầu trang

Việc chứng thực văn bản phân chia di sản thừa kế có phải thực hiện thủ tục niêm yết không?

Việc chứng thực văn bản phân chia di sản thừa kế có phải thực hiện thủ tục niêm yết không? 

Gửi bởi:

Trả lời có tính chất tham khảo

Hiện nay, hoạt động chứng thực hợp đồng, giao dịch (trong đó có việc chứng thực văn bản phân chia di sản) được thực hiện theo quy định của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP. Theo quy định tại Nghị định này không có quy định phải niêm yết đối với việc phân chia di sản thừa kế. Do vậy, khi thực hiện chứng thực văn bản phân chia di sản thừa kế, không phải thực hiện thủ tục niêm yết.

Trường hợp người dân muốn thủ tục phân chia di sản được bảo đảm chặt chẽ hơn, thì cơ quan thực hiện chứng thực có thể hướng dẫn người dân đến tổ chức hành nghề công chứng để yêu cầu công chứng văn bản phân chia di sản thừa kế. (Theo pháp luật công chứng thì việc phân chia di sản thừa kế phải thực hiện thủ tục niêm yết).

Trả lời bởi: ;#;#