Lên đầu trang

Cơ quan có thẩm quyền chứng thực có thực hiện chứng thực chữ ký trong Giấy xác nhận người thân đã chết hay không?

Cơ quan có thẩm quyền chứng thực có thực hiện chứng thực chữ ký trong Giấy xác nhận người thân đã chết hay không?

Gửi bởi:

Trả lời có tính chất tham khảo

Đăng ký khai tử là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận, đăng ký sự kiện chết của cá nhân. Luật hộ tịch quy định thời hạn đăng ký khai tử là 15 ngày kể từ ngày có người chết; đối với những trường hợp đã chết quá 15 ngày mà thân nhân chưa đi đăng ký khai tử thì khi gia đình có yêu cầu, cơ quan đăng ký hộ tịch vẫn tiến hành đăng ký khai tử nếu có đủ giấy tờ, hồ sơ theo quy định của pháp luật; trường hợp cần thiết, cơ quan đăng ký hộ tịch tiến hành xác minh, làm rõ về sự kiện chết trước khi thực hiện việc đăng ký khai tử.

Trích lục khai tử (bản chính/bản sao) là giấy tờ hộ tịch xác nhận sự kiện chết của một người (ngoài ra, một cá nhân cũng có thể bị tuyên bố chết bằng bản án/Quyết định của Tòa án). Việc chứng thực chữ ký trong văn bản có nội dung trình bày/đề nghị xác nhận một người đã chết không có giá trị xác định người đó đã chết, không thể sử dụng thay cho Trích lục khai tử. Sự kiện chết của cá nhân có thể liên quan đến nhiều quan hệ dân sự khác, do đó, để tránh việc cá nhân, cơ quan, tổ chức khác hiểu lầm, sử dụng văn bản chứng thực chữ ký thay thế cho trích lục khai tử, cơ quan có thẩm quyền chứng thực không thực hiện chứng thực chữ ký của một người trong giấy tờ xác nhận người thân của họ đã chết.

Trả lời bởi: ;#;#