Lên đầu trang

Có phải mọi trường hợp khi xin thôi quốc tịch Việt Nam đều phải xác minh về nhân thân hay không?

Có phải mọi trường hợp khi xin thôi quốc tịch Việt Nam đều phải xác minh về nhân thân hay không?

Trường hợp xin thôi quốc tịch Việt Nam mà giấy tờ bảo đảm việc cho nhập quốc tịch nước ngoài hết thời hạn thì giải quyết thế nào?

Trường hợp xin thôi quốc tịch Việt Nam mà giấy tờ bảo đảm việc cho nhập quốc tịch nước ngoài hết thời hạn thì giải quyết thế nào?

Sửa đổi quốc tịch trong giấy khai sinh

Cha tôi là người Campuchia vừa mới được nhập quốc tịch Việt Nam vào năm 2015, mẹ tôi là người Việt Nam. Trong giấy khai sinh của tôi lúc trước khai nhầm theo quốc tịch cha tôi là Campuchia, nhưng từ nhỏ tới lớn tất cả giấy tờ tùy thân của tôi đều là quốc tịch Việt Nam. Bây giờ tôi muốn sửa đổi quốc tịch trong giấy khai sinh thì phải làm thế nào?

Bổ sung phần quê quán vào giấy khai sinh

Tôi sinh vào thời kỳ kháng chiến chống Pháp, tôi được cấp giấy tờ khai sinh tại thời điểm đó nhưng trong đó không có mục quê quán. Nay tôi muốn bổ sung phần quê quán nơi tôi sinh ra và lớn lên là tỉnh Quảng Ngãi vào giấy khai sinh có được không?

Thay đổi phần quốc tịch của bố trong Giấy khai sinh

Tôi là công dân Việt Nam, tôi muốn thay đổi phn quốc tịch của bố tôi từ Trung Quốc sang Việt Nam trong Giấy khai sinh có được không?

Thực hiện thủ tục bổ sung thông tin quốc tịch

Tôi là công dân Việt Nam, có quốc tịch Việt Nam, đồng thời tôi cũng có quốc tịch Mỹ. Tôi có kết hôn với một người phụ nữ là công dân Việt Nam và có xuất trình các giấy tờ mà tôi có mang quốc tịch Việt Nam khi đăng ký kết hôn tại cơ quan nhà nước Việt Nam. Hiện nay, tôi muốn đến xin bổ sung thêm thông tin về quốc tịch Hoa Kỳ. Vậy xin hỏi yêu cầu của tôi có được thực hiện hay không?

Thay đổi phần khai từ mẹ nuôi sang mẹ đẻ trong Giấy khai sinh

Tôi được nhận làm còn nuôi và sống với cha mẹ nuôi đến năm 18 tuổi. Nay quan hệ nuôi dưỡng giữa cha, mẹ nuôi và tôi chấm dứt và đã có Quyết định chấm dứt việc nuôi con nuôi đã có hiệu lực của Tòa án. Hiện tôi đã tìm thấy cha, mẹ đẻ của mình thì tôi có thể yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền thay đổi phần khai cha mẹ từ cha, mẹ nuôi sang cha, mẹ đẻ cho tôi hay không?

Được nhập quốc tịch Hoa Kỳ có đương nhiên mất quốc tịch Việt Nam hay không

Theo tôi được biết, Luật Quốc tịch Việt Nam quy định nguyên tắc quốc tịch là “công dân Việt Nam có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam”. Vậy, trong trường hợp tôi được nhập quốc tịch Hoa Kỳ, nhưng phía Hoa Kỳ không yêu cầu tôi phải thôi quốc tịch Việt Nam thì tôi có đương nhiên mất quốc tịch Việt Nam hay không?

Bố mẹ là người nước ngoài sinh con tại Việt Nam thì con có quốc tịch Việt Nam không

Tôi và chồng tôi đều là người có quốc tịch nước ngoài, hiện vợ chồng tôi đang sinh sống ổn định tại Việt Nam. Vậy, nếu chúng tôi sinh con tại Việt Nam thì con chúng tôi có quốc tịch Việt Nam hay không?

Bố mẹ người Việt Nam sinh con ở nước ngoài thì con có quốc tịch Việt Nam không

Vợ chồng tôi đều là công dân Việt Nam, nhưng hiện chúng tôi đang sinh sống ở nước ngoài. Vậy, nếu chúng tôi sinh con ở nước ngoài thì con của chúng tôi có quốc tịch Việt Nam hay không?