Lên đầu trang

Những trường hợp nào thì không được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư

Những trường hợp nào thì không được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư ?

Hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với các trường hợp đã từng bị kỷ luật trong thời gian công tác

Hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với các trường hợp đã từng bị kỷ luật trong thời gian công tác được quy định như thế nào?

Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người được miễn tập sự hành nghề

Xin cho biết thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người được miễn tập sự hành nghề luật sư được quy định như thế nào?

Để chứng minh được miễn tập sự hành nghề luật sư cần có những giấy tờ gì

Để chứng minh được miễn tập sự hành nghề luật sư cần có những giấy tờ gì?

Thủ tục đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư

Tôi bị mất (hoặc bị rách hỏng) Chứng chỉ hành nghề luật sư thì thủ tục đề nghị cấp lại Chứng chỉ như thế nào?

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư thì có phải nộp phí và lệ phí không

Tôi muốn cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư thì có phải nộp phí và lệ phí không?

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với những trường hợp bị thu hồi Chứng chỉ

Pháp luật hiện hành quy định thế nào về cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với những trường hợp bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư?

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư do không gia nhập một Đoàn luật sư nào trong thời hạn hai năm

Tôi muốn cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư do không gia nhập một Đoàn luật sư nào trong thời hạn hai năm, kể từ ngày được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư thì thủ tục thế nào?
 

Điều kiện để được cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư trong trường hợp bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư do bị kết án mà bản án đã có hiệu lực pháp luật

Điều kiện để được cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư trong trường hợp bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư do bị kết án mà bản án đã có hiệu lực pháp luật như thế nào?

Những trường hợp nào thì bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư?

Những trường hợp nào thì bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư?