Lên đầu trang

Nhận được tiền bồi thường thì có phải nộp phí thi hành án không?

Khi tôi nhận được tiền bồi thường thì tôi có phải nộp phí thi hành án không?

Người đang bị bệnh nặng có được hoãn thi hành án không?

Cha tôi là người phải thi hành án, đang bị bệnh nặng phải nằm viện, vậy có được hoãn thi hành án không?

Người có hoàn cảnh kinh tế khó khăn có thể yêu cầu hoãn thi hành án không?

Tôi là người phải thi hành án, hiện hoàn cảnh kinh tế của gia đình tôi đang gặp khó khăn nên chưa có khả năng trả nợ, vậy tôi có thể yêu cầu hoãn thi hành án một thời gian được không?

Yêu cầu thay đổi Chấp hành viên

Xét thấy Chấp hành viên chậm trễ giải quyết việc thi hành án của tôi, vậy tôi có thể yêu cầu thay đổi Chấp hành viên khác không?

Yêu cầu đình chỉ thi hành án

Do bên phải thi hành án đã trả đủ số tiền còn lại cho tôi tại địa phương, vậy tôi có thể yêu cầu đình chỉ thi hành án vụ việc của tôi không?

Tôi có quyền yêu cầu ngăn chặn bên phải thi hành án bán tài sản phải thi hành án không?

Tôi có quyền yêu cầu ngăn chặn bên phải thi hành án bán tài sản phải thi hành án không?

Tôi có được quyền khiếu nại việc Chấp hành viên chậm trễ việc thi hành án không?

Tôi có được quyền khiếu nại việc Chấp hành viên chậm trễ việc thi hành án không?

Yêu cầu giảm chi phí cưỡng chế thi hành án

Tôi là người phải thi hành án, tôi muốn yêu cầu giảm chi phí cưỡng chế thi hành án được không?

Yêu cầu thi hành án quá hạn

Trước đây tôi bị tai nạn phải điều trị trong thời gian dài, nay tôi đã hoàn toàn khỏi bệnh, tôi muốn yêu cầu thi hành án nhưng cơ quan thi hành án cho rằng vụ việc của tôi đã hết thời hạn yêu cầu thi hành án, vậy tôi phải làm sao?

Nộp đơn yêu cầu thi hành án ở đâu

Vụ việc yêu cầu chia tài sản của tôi được Tòa án nhân dân tỉnh X xét xử sơ thẩm, sau đó tôi kháng cáo lên Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Y xét xử sơ thẩm, nay đã có hiệu lực, vậy tôi phải đến cơ quan chức năng nào để yêu cầu thi hành án?