Lên đầu trang

Ai là người có thẩm quyền thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư?

Ai là người có thẩm quyền thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư?

Những trường hợp nào thì Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư ở nước ngoài được công nhận?

Những trường hợp nào thì Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư ở nước ngoài được công nhận?

Công nhận Giấy Chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư ở nước ngoài

Thủ tục công nhận Giấy Chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư ở nước ngoài như thế nào?

Đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề luật sư

Làm thế nào để đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề luật sư?

Điều kiện thành lập tổ chức hành nghề luật sư

Để thành lập tổ chức hành nghề luật sư thì cần phải đảm bảo các điều kiện gì?

Các trường hợp phải thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

Các trường hợp nào phải thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư?

Văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên muốn thay đổi người đại diện theo pháp luật thì phải thực hiện thủ tục gì?

Văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên muốn thay đổi người đại diện theo pháp luật thì phải thực hiện thủ tục gì?

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Muốn thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thì cần làm những gì?

Hồ sơ thành lập chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư

Hồ sơ thành lập chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư gồm những giấy tờ gì?

Muốn hành nghề luật sư với tư cách cá nhân thì cần phải làm thủ tục gì

Tôi muốn hành nghề luật sư với tư cách cá nhân thì cần phải làm thủ tục gì?