• Thông tư 35/2016/TT-BCT

  Quy định việc xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ trong Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức thương mại thế giới không thuộc diện cấp giấy phép lao động

  28/12/2016

  10/02/2017

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Chỉ thị 06-TN/KD

  Về việc tăng cường công tác kiểm tra chất lượng và đo lường hàng hoá trong TNQD và HTX mua bán

  24/06/1991

  24/06/1991

  Ngưng hiệu lực

 • Thông tư 4/TN-PC

  Hướng dẫn thực hiện Quy chế đặt và hoạt động của Văn phòng đại diện thường trú các tổ chức kinh tế nước ngoài tại Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  06/05/1991

  06/05/1991

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 2477-TN/XNK

  Hướng dẫn thi hành Chỉ thị của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng số 388/CT ngày 10/11/1990 phần hoạt động xuất, nhập khẩu

  03/05/1991

  18/05/1991

 • Thông tư liên tịch 01/TTLB-TN-HQ

  Quy định chế độ quá cảnh, mượn đường đối với hàng hoá của nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào

  31/01/1991

  31/01/1991

 • Thông tư liên tịch 13-TT/LB-YT-TN

  Hướng dẫn thực hiện Quyết định 113-CT ngày 9-5-89 về quản lý thống nhất xuất, nhập khẩu Thuốc-nguyên liệu làm thuốc chữa cho người bệnh và Chỉ thị 131-CT ngày 3-5-90 v/v tiếp tục đổi mới C/S và cơ chế quản lý hoạt động XNK

  17/12/1990

  17/12/1990

 • Thông tư 4241-TN/TCCB

  Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức hệ thống quản lý thương nghiệp của các tỉnh, thành phố và đặc khu trực thuộc Trung ương

  01/12/1990

  01/12/1990

 • Thông tư liên tịch 401/TT-LB

  Hướng dẫn thi hành Chỉ thị số 374/CT ngày 26/10/1990 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc sản xuất, lưu thông và tiêu dùng pháo

  23/11/1990

  23/11/1990

 • Thông tư liên tịch 10-TTLB/TN-HQ

  Hướng dẫn chế độ nhận uỷ thác xuất, nhập khẩu hàng hoá cho các đơn vị kinh tế của Campuchia

  13/11/1990

  01/01/1991

 • Thông tư liên tịch 12-TTLB/TN-HQ

  Quy định về tổ chức và hoạt động kinh doanh của cửa hàng miễn thuế (Duty - free shop) tại cảng biển và cảng hàng không dân dụng quốc tế

  13/11/1990

  15/11/1990

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.