• Quyết định 05/2024/QĐ-TTg

  Quyết định quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân

  26/03/2024

  15/05/2024

 • Quyết định 04/2024/QĐ-TTg

  Quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện

  22/03/2024

  15/05/2024

 • Quyết định 02/2024/QĐ-KTNN

  Quyết định bãi bỏ Quyết định số 09/2017/QĐ-KTNN ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quy chế ủy thác hoặc thuê doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán.

  19/03/2024

  19/03/2024

 • Quyết định 01/2024/QĐ-KTNN

  Quyết định bãi bỏ Quyết định số 08/2017/QĐ-KTNN ngày 14 tháng 8 năm 2017 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quy chế sử dụng cộng tác viên Kiểm toán nhà nước

  19/03/2024

  19/03/2024

 • Quyết định 04/2024/QĐ-KTNN

  Quyết định bãi bỏ Quyết định số 06/2007/QĐ-KTNN ngày 22 tháng 10 năm 2007 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm toán nhà nước”

  19/03/2024

  19/03/2024

 • Quyết định 03/2024/QĐ-KTNN

  Quyết định bãi bỏ các Quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quy chế soạn thảo, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Kiểm toán nhà nước.

  19/03/2024

  19/03/2024

 • Quyết định 03/2024/QĐ-TTg

  sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

  07/03/2024

  07/03/2024

 • Quyết định 02/2024/QĐ-TTg

  Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến

  05/02/2024

  30/03/2024

 • Quyết định 268/QĐ-BVHTTDL

  Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023

  31/01/2024

  31/01/2024

 • Quyết định 01/2024/QĐ-TTg

  Chính sách hỗ trợ cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống khi thực hiện phân giới cắm mốc trên thực địa biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Cam pu chia theo quy định của Nghị quyết số 98/2019/QH14 ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội

  11/01/2024

  ...

  Hết hiệu lực toàn bộ

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.