• Sắc lệnh 180/SL

  Sắc lệnh ấn định những hình phạt đối với những hành vi phá hoại nền tài chính Quốc gia, làm tội thiệt đến giá trị hay làm khó dễ cho sự lưu hành giấy bạc Việt nam

  20/12/1950

  05/01/1951

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Sắc lệnh 153/SL

  Sắc lệnh sửa đổi Điều 104 Sắc lệnh số 63-SL ngày 22-11-1945 định kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh là ba tháng một lần

  17/11/1950

  02/12/1950

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Sắc lệnh 155/SL

  Sắc lệnh tổ chức toà án quân sự liên khu

  17/11/1950

  02/12/1950

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Sắc lệnh 156/SL

  Sắc lệnh toà án nhân dân Liên khu tổ chức

  17/11/1950

  02/12/1950

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Sắc lệnh 158/SL

  Sắc lệnh định việc bổ dụng cán bộ công nông vào ngạch thẩm phán và thăng bổ các thẩm phán toà án nhân dân huyện lên toà án nhân dân tỉnh

  17/11/1950

  02/12/1950

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Sắc lệnh 154/SL

  Sắc lệnh ấn định những hình phạt trừng trị việc để tiết lộ bí mật

  17/11/1950

  02/12/1950

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Sắc lệnh 150/SL

  Sắc lệnh tổ chức các trại giam

  07/11/1950

  22/11/1950

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 15-LĐ-TT-P3

  Giải thích các chi tiết việc xếp ngạch, bậc cho công nhân

  06/11/1950

  06/11/1950

 • Nghị định 60/LD-NĐ

  Quy định về việc tuyển dụng các công nhân làm việc cho các doanh nghiệp quốc gia hay làm việc tạm thời cho Chính phủ

  01/11/1950

  01/11/1950

 • Nghị định 362-LB-NĐ

  Đặt thể lệ cho công chức và gia đình công chức nằm điều trị tại bệnh viên, cho công chức nghỉ dưỡng bệnh, nghỉ dài hạn vì mắc bệnh lao hay bệnh phong và cho nữ công chức nghỉ hộ sản và cho con bú

  28/10/1950

  28/10/1950

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.