• Thông tư 149 /2020/TT-BCA

  Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

  31/12/2020

  20/02/2021

 • Thông tư 147/2020/TT-BCA

  Quy định biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường

  31/12/2020

  20/02/2021

 • Thông tư 148/2020/TT-BCA

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2015/TT-BCA ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

  31/12/2020

  20/02/2021

 • Thông tư 150/2020/TT-BCA

  Quy định về trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở,lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành

  31/12/2020

  20/02/2021

 • Thông tư 145/2020/TT-BCA

  Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người tố cáo về hành vi tham nhũng, lãng phí

  29/12/2020

  15/02/2021

 • Thông tư 140/2020/TT-BCA

  Quy định về triển khai các hoạt động chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Công an nhân dân

  23/12/2020

  08/02/2021

 • Thông tư 141 /2020/TT-BCA

  Quy định công tác kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Công an nhân dân

  23/12/2020

  08/02/2021

 • Thông tư 139/2020/TT-BCA

  Quy định về công tác thường trực sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Công an nhân dân

  23/12/2020

  08/02/2021

 • Thông tư 129/2020/TT-BCA

  Quy định quy trình giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân

  08/12/2020

  22/01/2021

 • Thông tư 128/2020/TT-BCA

  Quy định về chế độ chi tập huấn và hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật trong Công an nhân dân

  03/12/2020

  18/01/2021

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.