• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/04/2016
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 21/2016/TT-BTC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
05/02/2016 Văn bản được ban hành 21/2016/TT-BTC
01/04/2016 Văn bản có hiệu lực 21/2016/TT-BTC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.