• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 16/10/2017
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 15/2017/TT-BCT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
31/08/2017 Văn bản được ban hành 15/2017/TT-BCT
16/10/2017 Văn bản có hiệu lực 15/2017/TT-BCT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.