• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2021
Lịch sử hiệu lực: Pháp lệnh 02/2020/UBTVQH14
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
09/12/2020 Văn bản được ban hành 02/2020/UBTVQH14
01/07/2021 Văn bản có hiệu lực 02/2020/UBTVQH14
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.