• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 05/08/2021
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 44/2021/TT-BTC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
18/06/2021 Văn bản được ban hành 44/2021/TT-BTC
05/08/2021 Văn bản có hiệu lực 44/2021/TT-BTC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.