• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 25/02/2022
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 12/2021/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
29/12/2021 Văn bản được ban hành 12/2021/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC
25/02/2022 Văn bản có hiệu lực 12/2021/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.