• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 09/09/2022
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 12/2022/TT-BCT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
25/07/2022 Văn bản được ban hành 12/2022/TT-BCT
09/09/2022 Văn bản có hiệu lực 12/2022/TT-BCT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.