• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 03/03/2023
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 01/2023/TT-BTP
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
16/01/2023 Văn bản được ban hành 01/2023/TT-BTP
03/03/2023 Văn bản có hiệu lực 01/2023/TT-BTP
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.