• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/09/2011
  • Ngày hết hiệu lực: 29/10/2021
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 21/2011/TT-BTTTT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
13/07/2011 Văn bản được ban hành 21/2011/TT-BTTTT
01/09/2011 Văn bản có hiệu lực 21/2011/TT-BTTTT
05/05/2014 Bị bãi bỏ 1 phần 04/2014/TT-BTTTT Xem tại đây
29/10/2021 Văn bản hết hiệu lực 21/2011/TT-BTTTT
29/10/2021 Bị bãi bỏ 16/2021/TT-BTTTT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.