• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 15/01/2008
  • Ngày hết hiệu lực: 02/09/2013
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Số ký hiệu 185/2007/NĐ-CP Ngày ban hành 25/12/2007
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 15/01/2008
Nguồn thu thập Công báo số 851+854 Ngày đăng công báo 31/12/2007
Ngành
  • Nội vụ
  • Văn hóa Thể thao và Du lịch
Lĩnh vực
  • Tổ chức- Biên chế
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Nghị định 76/2013/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ngày hết hiệu lực 02/09/2013
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.