• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 27/02/2006
  • Ngày hết hiệu lực: 01/07/2014
Về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần
Số ký hiệu 17/2006/NĐ-CP Ngày ban hành 27/01/2006
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 27/02/2006
Nguồn thu thập Công báo số 27 + 28, năm 2006 Ngày đăng công báo 12/02/2006
Ngành
  • Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Phan Văn Khải
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Nghị định 43/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai Ngày hết hiệu lực 01/07/2014
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.