• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 18/07/2005
  • Ngày hết hiệu lực: 07/11/2008
Về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê công ty nhà nước
Số ký hiệu 80/2005/NĐ-CP Ngày ban hành 22/06/2005
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 18/07/2005
Nguồn thu thập Công báo số 03 & 04 - 07/2005; Ngày đăng công báo 03/07/2005
Ngành
  • Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Phan Văn Khải
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị bãi bỏ bởi Nghị định 109/2008/NĐ-CP Về bán, giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước Ngày hết hiệu lực 07/11/2008
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.