• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/01/2011
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp
Số ký hiệu 111/2010/NĐ-CP Ngày ban hành 23/11/2010
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 10/01/2011
Nguồn thu thập Công báo số 713+714, năm 2010 Ngày đăng công báo 04/12/2010
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Lý lịch tư pháp
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.