• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2012
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
Số ký hiệu 53/2011/NĐ-CP Ngày ban hành 01/07/2011
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 01/01/2012
Nguồn thu thập Công báo số 403+404, năm 2011 Ngày đăng công báo 14/07/2011
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.