• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 16/03/2013
Sửa đổi, bổ sung điều 13 Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT-BTP-BNG-BCA ngày 01 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam
Số ký hiệu 05/2013/TTLT-BTP-BNG-BCA Ngày ban hành 31/01/2013
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 16/03/2013
Nguồn thu thập Công báo số 135+136, năm 2013 Ngày đăng công báo 06/03/2013
Ngành
  • Công an
  • Ngoại giao
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tư pháp Thứ trưởng Đinh Trung Tụng
Bộ Ngoại giao Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn
Bộ Công an Thứ trưởng Trung tướng Tô Lâm
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.