• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 10/12/2013
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học
Số ký hiệu 141/2013/NĐ-CP Ngày ban hành 24/10/2013
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 10/12/2013
Nguồn thu thập Công báo số 773+774, năm 2013 Ngày đăng công báo 08/11/2013
Ngành
  • Giáo dục và đào tạo
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.