• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/09/2014
Hướng dẫn thực hiện trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a theo Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu 17/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC Ngày ban hành 01/08/2014
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 15/09/2014
Nguồn thu thập Công báo số 801 + 802 Ngày đăng công báo 05/09/2014
Ngành
  • Lao động - Thương binh và Xã hội
  • Tài chính
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Thứ trưởng Phạm Minh Huân
Bộ Tài chính Thứ trưởng Trương Chí Trung
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Người hưởng trợ cấp theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư liên tịch này đã chết thì thân nhân trực tiếp của người hưởng trợ cấp lập hồ sơ và làm thủ tục đề nghị hưởng trợ cấp theo quy định tại Thông tư liên tịch này.
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.