• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/09/2015
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2021
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán
Số ký hiệu 60/2015/NĐ-CP Ngày ban hành 26/06/2015
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 01/09/2015
Nguồn thu thập Công báo số 657 + 658 Ngày đăng công báo 08/07/2015
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Chứng khoán
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.