• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 13/01/1960
  • Ngày hết hiệu lực: 18/12/1980
Bầu cử Đại biểu Quốc hội
Số ký hiệu Không số Ngày ban hành 31/12/1959
Loại văn bản Luật Ngày có hiệu lực 13/01/1960
Nguồn thu thập Công báo số 04 Ngày đăng công báo 03/02/1960
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Quốc hội Phó Chủ tịch Xuân Thủy
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Luật Không số Bầu cử Đại biểu Quốc hội Ngày hết hiệu lực 18/12/1980
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.