• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 10/09/2010
  • Ngày hết hiệu lực: 05/07/2022
Quy định về chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ
Số ký hiệu 09/2010/QĐ-UBND Ngày ban hành 31/08/2010
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 10/09/2010
Nguồn thu thập Công báo số 06, năm 2010 Ngày đăng công báo 20/12/2010
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
  • Chính quyền địa phương
  • Tiền lương
  • Tổ chức- Biên chế
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình Chủ tịch Nguyễn Hạnh Phúc
Phạm vi
  • Tỉnh Thái Bình

Thông tin áp dụng

Mức phụ cấp hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách quy định tại Điều 3 Quyết định này được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.