• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 22/11/2007
Quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ
Số ký hiệu 157/2007/NĐ-CP Ngày ban hành 27/10/2007
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 22/11/2007
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo 07/11/2007
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
  • Công chức, viên chức
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.