• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 23/12/2011
Quy định quản lý hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Số ký hiệu 14/2011/TT-BNV Ngày ban hành 08/11/2011
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 23/12/2011
Nguồn thu thập Công báo số 613+614, năm 2011 Ngày đăng công báo 07/12/2011
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Nội vụ Bộ trưởng  
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.