• Quyết định 117/2000/QĐ-UB

  Ban hành quy định thủ tục hồ sơ, quy chế phối hợp thẩm định dự án cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép điều chỉnh vào các Khu công nghiệp Bắc Ninh

  20/11/2000

  ...

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 117/2000/QB-UB

  Ban hành quy định thủ tục hồ sơ, quy chế phối hợp thẩm định dự án cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép điều chỉnh vào các Khu công nghiệp Bắc Ninh

  20/11/2000

  05/12/2000

 • Quyết định 116/2000/QB-UB

  Về việc ban hành quy định tạm thời danh mục các khu vực hoạt động thăm dò, khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  16/11/2000

  16/11/2000

 • Chỉ thị 08/CT

  Về việc tăng cường biện pháp quản lý các hoạt động khai thác đất đồi núi, đất sản xuất vật liệu xây dựng, cát sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh

  13/11/2000

  13/11/2000

 • Quyết định 110/2000/QĐ-UB

  về việc chuyển Ban quản lý chợ Giàu thuộc Phòng Tài chính-Kế hoạchthành Ban quản lý chợ Giàu thuộc UBND huyện Từ Sơn

  30/10/2000

  30/10/2000

 • Quyết định 110/2000/QĐ-UB

  Về việc chuyển Ban quản lý chợ Giàu thuộc Phòng Tài chính - Kế hoạch thành Ban quản lý chợ Giàu thuộc UBND huyện Từ Sơn

  30/10/2000

  30/10/2000

 • Quyết định 113/2000/QĐ-UB

  Về việc trợ cấp đối với người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá học

  18/10/2000

  18/10/2000

 • Quyết định 113/2000/QĐ-UB

  về việc trợ cấp đối với người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học

  18/10/2000

  ...

 • Quyết định 106/2000/QĐ-UB

  Quy định mức trợ cấp cho các đối tượng thuộc diện cứu trợ xã hội thường xuyên

  18/10/2000

  18/10/2000

 • Quyết định 105/2000/QĐ-UB

  Về việc quy định chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng nhân tài tỉnh Bắc Ninh

  18/10/2000

  03/11/2000

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.