• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 05/09/2022
V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND ngày 15/6/2022 về việc nâng mức quà tặng đối với người có công với cách mạng; hộ nghèo và một số đối tượng được tặng quà bằng hiện vật theo Nghị quyết số 153/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Số ký hiệu 10/2022/NQ-HĐND Ngày ban hành 26/08/2022
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 05/09/2022
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký HĐND tỉnh Bắc Ninh Chủ tịch Nguyễn Quốc Chung
Phạm vi
  • TỈNH BĂC NINH

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.