• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/05/2023
V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số chế độ dinh dưỡng, tiền thưởng, đãi ngộ đối với huấn luyện viên, vận động viên và chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thể thao trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ban hành kèm theo Nghị quyết số 232/2019/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh
Số ký hiệu 07/2023/NQ-HĐND Ngày ban hành 12/04/2023
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 01/05/2023
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký HĐND tỉnh Bắc Ninh Chủ tịch Nguyễn Quốc Chung
Phạm vi
  • TỈNH BĂC NINH

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.