• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 29/11/2013
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 42/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
16/10/2013 Văn bản được ban hành 42/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT
29/11/2013 Văn bản có hiệu lực 42/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.