• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 11/11/2011
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 10/2011/TT-BVHTTDL
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
16/09/2011 Văn bản được ban hành 10/2011/TT-BVHTTDL
11/11/2011 Văn bản có hiệu lực 10/2011/TT-BVHTTDL
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.