• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 23/08/2006
  • Ngày hết hiệu lực: 01/09/2020
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục
Số ký hiệu 75/2006/NĐ-CP Ngày ban hành 02/08/2006
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 23/08/2006
Nguồn thu thập Công báo số 03+04, năm 2006 Ngày đăng công báo 08/08/2006
Ngành
  • Giáo dục và đào tạo
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị bãi bỏ 1 phần bởi văn bản Nghị định 74/2013/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 – 2015 Ngày hết hiệu lực 01/09/2020
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.